Нови медии и култура на участието

*

Бакалавърска програма по Европеистика

Нови медии и култура на участието

проф дпн Нели Огнянова

Манифест за медийно образование » От медийна грамотност към култура на участието (Дженкинс)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s