Нови медии и култура на участието

*

Бакалавърска програма по Европеистика

Нови медии и култура на участието

проф дпн Нели Огнянова

Манифест за медийно образование » От медийна грамотност към култура на участието (Дженкинс)

Advertisements